Αποδράστε μαζί μας στην Ελληνική Φύση.

Παρακαλώ συμπληρώστε το πεδίο
Παρακαλώ συμπληρώστε το πεδίο

Ορεινός Όγκος Ολύμπου (Ν. Πιερίας)

Μήκος διαδρομής: 11,7 χιλιόμετρα.

Διάρκεια: 4 ώρες.

Ανάβαση: 829 μέτρα.  Κατάβαση: 1.565 μέτρα.

Χαρακτηρισμός διαδρομής: Κατάβαση - Μέτριου βαθμού δυσκολίας.

Προτείνεται: Σε όλους τους Ορειβατικούς Συλλόγους της χώρας και με λίγη προσοχή ακόμη και σε παιδιά άνω των 8 ετών.

Περίοδος: Απρίλιο με Νοέμβριο. 

* Τα στοιχεία που αναφέρονται πιο πάνω είναι μόνο για να πάτε.

Μήκος διαδρομής: 6 χιλιόμετρα.

Διάρκεια: 3 ώρες.

Ανάβαση: 994 μέτρα.  Κατάβαση: 31 μέτρα.

Χαρακτηρισμός διαδρομής: Ανάβαση - Μέτριου βαθμού δυσκολίας.

Προτείνεται: Σε όλους τους Ορειβατικούς Συλλόγους της χώρας και με λίγη προσοχή ακόμη και σε παιδιά άνω των 8 ετών.

Περίοδος: Μάιο με Οκτώβριο. 

* Τα στοιχεία που αναφέρονται πιο πάνω είναι μόνο για να πάτε.   

Μήκος διαδρομής: 7,4 χιλιόμετρα.

Διάρκεια: 6 ώρες και 20 λεπτά.

Ανάβαση: 1.667 μέτρα.  Κατάβαση: 118 μέτρα.

Χαρακτηρισμός διαδρομής: Ανάβαση - Μεγάλου βαθμού δυσκολίας.

Προτείνεται: Σε όλους τους Ορειβατικούς Συλλόγους της χώρας και σε άτομα με μεγάλη εμπειρία στα βουνά.

Περίοδος: Μάιο με Οκτώβριο. 

* Τα στοιχεία που αναφέρονται πιο πάνω είναι μόνο για να πάτε.

Μήκος διαδρομής: 13,5 χιλιόμετρα.

Διάρκεια: 6,5 ώρες.

Ανάβαση: 1.609 μέτρα.  Κατάβαση: 114 μέτρα.

Χαρακτηρισμός διαδρομής: Ανάβαση - Μεγάλου Βαθμού δυσκολίας.

Προτείνεται: Σε όλους τους Ορειβατικούς Συλλόγους της χώρας και σε άτομα με κάποια εμπειρία στα βουνά.

Περίοδος: Μάιο με Οκτώβριο. 

* Τα στοιχεία που αναφέρονται πιο πάνω είναι μόνο για να πάτε.

Μήκος διαδρομής: 3,2 χιλιόμετρα.

Διάρκεια: 2 ώρες.

Ανάβαση: 620 μέτρα.  Κατάβαση: 44 μέτρα.

Χαρακτηρισμός διαδρομής: Ανάβαση - Μεγάλου βαθμού δυσκολίας.

Προτείνεται: Σε άτομα με μεγάλη εμπειρία στα βουνά. Πάντως καλύτερα να ανέβετε από τα ζωνάρια, χωρίς να ταλαιπωρηθείτε.

Περίοδος: Μάιο με Οκτώβριο. 

* Τα στοιχεία που αναφέρονται πιο πάνω είναι μόνο για να πάτε.   

Μήκος διαδρομής: 5 χιλιόμετρα.

Διάρκεια: 2 ώρες και 30 λεπτά.

Ανάβαση: 711 μέτρα.  Κατάβαση: 40 μέτρα.

Χαρακτηρισμός διαδρομής: Ανάβαση - Μέτριου βαθμού δυσκολίας.

Προτείνεται: Σε όλους τους Ορειβατικούς Συλλόγους της χώρας και με λίγη προσοχή ακόμη και σε παιδιά άνω των 8 ετών.

Περίοδος: Μάιο με Οκτώβριο. 

* Τα στοιχεία που αναφέρονται πιο πάνω είναι μόνο για να πάτε.

Μήκος διαδρομής: 6 χιλιόμετρα και 200 μέτρα.

Διάρκεια: 3 ώρες.

Ανάβαση: 782 μέτρα.  Κατάβαση: 119 μέτρα.

Χαρακτηρισμός διαδρομής: Ανάβαση - Μέτριου βαθμού δυσκολίας.

Προτείνεται: Σε όλους τους Ορειβατικούς Συλλόγους της χώρας και με λίγη προσοχή ακόμη και σε παιδιά άνω των 8 ετών.

Περίοδος: Μάιο με Οκτώβριο. 

* Τα στοιχεία που αναφέρονται πιο πάνω είναι μόνο για να πάτε.

Μήκος διαδρομής: 6,2 χιλιόμετρα.

Διάρκεια: 3 ώρες και 30 λεπτά.

Ανάβαση: 854 μέτρα.  Κατάβαση: 223 μέτρα.

Χαρακτηρισμός διαδρομής: Ανάβαση - Μέτριου βαθμού δυσκολίας.

Προτείνεται: Σε όλους τους Ορειβατικούς Συλλόγους της χώρας και με λίγη προσοχή ακόμη και σε παιδιά άνω των 8 ετών.

Περίοδος: Μάιο με Οκτώβριο. 

* Τα στοιχεία που αναφέρονται πιο πάνω είναι μόνο για να πάτε.

Μήκος διαδρομής: 3 χιλιόμετρα.

Διάρκεια: 2 ώρες.

Ανάβαση: 806 μέτρα.  Κατάβαση: 1 μέτρα.

Χαρακτηρισμός διαδρομής: Ανάβαση - Μέτριου βαθμού δυσκολίας.

Προτείνεται: Σε όλους τους Ορειβατικούς Συλλόγους της χώρας και με λίγη προσοχή ακόμη και σε παιδιά άνω των 8 ετών.

Περίοδος: Μάιο με Οκτώβριο. 

* Τα στοιχεία που αναφέρονται πιο πάνω είναι μόνο για να πάτε.

Μήκος διαδρομής: 3,7 χιλιόμετρα.

Διάρκεια: 2 ώρες και 30 λεπτά.

Ανάβαση: 854 μέτρα.  Κατάβαση: 22 μέτρα.

Χαρακτηρισμός διαδρομής: Ανάβαση - Μέτριου βαθμού δυσκολίας.

Προτείνεται: Σε όλους τους Ορειβατικούς Συλλόγους της χώρας και με λίγη προσοχή ακόμη και σε παιδιά άνω των 8 ετών.

Περίοδος: Μάιο με Οκτώβριο. 

* Τα στοιχεία που αναφέρονται πιο πάνω είναι μόνο για να πάτε.

Μήκος διαδρομής: 8,3 χιλιόμετρα.

Διάρκεια: 3 ώρες.

Ανάβαση: 344 μέτρα.  Κατάβαση: 482 μέτρα.

Χαρακτηρισμός διαδρομής: Ανάβαση - Μέτριου Βαθμού δυσκολίας.

Προτείνεται: Σε όλους τους Ορειβατικούς Συλλόγους της χώρας και με λίγη προσοχή ακόμη και σε παιδιά άνω των 8 ετών.

Περίοδος: Μάιο με Οκτώβριο. 

* Τα στοιχεία που αναφέρονται πιο πάνω είναι μόνο για να πάτε.   

Μήκος διαδρομής: 2 χιλιόμετρα (συνολικά).

Διάρκεια: 1 ώρα και 15 λεπτά (συνολικά).

Ανάβαση: 300 μέτρα (συνολικά). 

Χαρακτηρισμός διαδρομής: Ανάβαση - Μικρού Βαθμού δυσκολίας.

Προτείνεται: Σε όλους τους Ορειβατικούς Συλλόγους της χώρας και με λίγη προσοχή ακόμη και σε παιδιά άνω των 8 ετών. 

Περίοδος: Μάιο με Οκτώβριο. 

* Τα στοιχεία που αναφέρονται πιο πάνω είναι μόνο για να πάτε.

Μήκος διαδρομής: 3,5 χιλιόμετρα.

Διάρκεια: 2,5 - 3 ώρες.

Ανάβαση: 939 μέτρα.  Κατάβαση: 53 μέτρα.

Χαρακτηρισμός διαδρομής: Ανάβαση - Μέτριου βαθμού δυσκολίας.

Προτείνεται: Σε όλους τους Ορειβατικούς Συλλόγους της χώρας και σε άτομα με κάποια εμπειρία στα βουνά.

Περίοδος: Μάιο με Οκτώβριο. 

* Τα στοιχεία που αναφέρονται πιο πάνω είναι μόνο για να πάτε.

Μήκος διαδρομής: 2,1 χιλιόμετρα.

Διάρκεια: 1,5 ώρα.

Ανάβαση: 293 μέτρα.  Κατάβαση: 35 μέτρα.

Χαρακτηρισμός διαδρομής: Ανάβαση - Μεγάλου Βαθμού δυσκολίας.

Προτείνεται: Σε όλους τους Ορειβατικούς Συλλόγους της χώρας και σε άτομα με κάποια εμπειρία στα βουνά και ΜΟΝΟ ΜΕ ΚΡΑΝΟΣ.

Περίοδος: Μάιο με Οκτώβριο. 

* Τα στοιχεία που αναφέρονται πιο πάνω είναι μόνο για να πάτε.

logo-inverted.png
© 2014 - 2023, Πνευματικά δικαιώματα: Πορφυλλίδου Ιωάννα - Γεωργιάδης Βασίλης Developed by OpenWare
6987 093 730   Πορφυλλίδου Ιωάννα           info@leivaditis.gr
6948 363 078   Γεωργιάδης Βασίλειος         info@leivaditis.gr